Als specialisatie om mijn vak Verpleegkunde op een hoger niveau te brengen, studeer ik zelfstandig uit de boekenreeks Compendium Geneeskunde (alle theoretische kennis van de studie Geneeskunde) omdat mijn belangstelling zeer hiernaar uitgaat.

Door het regelmatig volgen van bijscholingen en het bijhouden van vakliteratuur houd ik mijn bekwaamheid bij. In het overzicht vermeld ik de bijscholingen die ik gevolgd heb. 

kwaliteitsregistervenv

Tevens sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister van V en V. Het Kwaliteitsregister V&V is hèt online registratiesysteem voor verpleegkundigen en verzorgenden om deskundigheidsbevordering vast te leggen.

 

Bijscholing

 

Datum afronding

Balloneren en diep uitzuigen tracheacanule 27-10-2009
Delier, verwardheid en onrust in de palliatieve zorg 01-04-2010
Basiskennis Medicijngebruik 14-04-2010
Nurse Acadamy editie 1 2010 29-05-2010
Bijwerkingen Medicijngebruik 05-06-2010
Medicijngroepen 05-06-2010
E.H.B.O. 25-06-2010
Herhalingsles E.H.B.O.  gevorderden 16-09-2010
Algemene wondbehandeling 21-09-2010
Herhalingsles E.H.B.O.  gevorderden 30-09-2010
Nurse Acadamy editie 2 2010 01-10-2010
Herhalingsles E.H.B.O.  gevorderden 21-10-2010
Herhalingsles E.H.B.O.  gevorderden 18-11-2010
Herhalingsles E.H.B.O.  gevorderden 25-11-2011
Nurse Acadamy editie 3 2010 27-11-2010
Familie als zorgvrager 01-02-2011
V en VN Lustrumcongres 08-02-2011
Nurse Acadamy editie 4 2010 12-02-2011
Herhalingsles E.H.B.O.  gevorderden 17-02-2011
Medicatieveiligheid 22-02-2011
Klinisch redeneren 01-03-2011
Intratracheaal zuigen 10-03-2011
Rondetafelbijeenkomst 17-03-2011
Nurse Academy editie 1 2011 08-04-2011
Nurse Academy editie 2 2011 08-07-2011
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 08-09-2011
E-learningprogramma “U woont nu hier” 27-09-2011
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 06-10-2011
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 27-10-2011
Nurse Academy editie 3 2011 05-11-2011
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 17-11-2011
Richtlijn “de ziekte van Parkinson” 26-11-2011
Nurse Acadamy editie 4 2011 04-01-2012
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling 01-02-2012
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden AED/Reanimatie 08-03-2012
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 20-09-2012
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 27-09-2012
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 11-10-2012
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 29-08-2013
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 03-10-2013
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 30-01-2014
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 25-09-2014
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 02-10-2014
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 23-10-2014
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 13-11-2014
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 20-11-2014
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 03-09-2015
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 17-09-2015
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 01-10-2015
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 27-11-2015
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 14-01-2016
Basiscursus Dementie 16-02-2016
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 08-09-2016
Voorbehouden Risicovol Handelen 21-09-2016
Vaardigheidstraining SPRINT  
-Injecteren IM, SC  
-Vingerprik, bloedsuiker waarde meten  
-Insuline injecteren  
-Vlindernaaldje  
-Hypodermoclyse  
-Blaaskatheter bij man en vrouw  
-Blaasspoelen (koud & warm)  
-Verzorgen van een suprapubiscatheter  
-Maagsonde inbrengen, verwijderen en controleren  
-Sondevoeding toedienen & mondverzorging  
-Peg sonde verzorgen  
-Zuurstof toedienen  
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 22-09-2016
Landelijke bijeenkomst "zzp"-er in de zorg anno 2016 05-10-2016
Basiscursus chronische invasieve beademing 11-10-2016
bij volwassenen  
(tracheostomale beademing)  
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 13-10-2016
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 03-11-2016
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 24-01-2017
Huidverzorging en persoonlijke hygiëne 16-02-2017
Nursing Medicijntoets: Allerlei 21-02-2017
Kwaliteit, veiligheid en wet BIG  21-03-2017
Inzicht in urine-incontintie 01-04-2017
Nursing Challenge 2017: kennistoets over suprapubis katheter 07-05-2017
Nursing medicijntoets: Basisbegrippen 07-05-2017
Wondzorg en toepassen van zwachteltechnieken 14-07-2017
Nursing medicijntoets: Verslaving en afhankelijkheid 17-07-2017
Pijn bij kwetsbare ouderen 13-09-2017
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 19-09-2017
Nursing College: anatomie, pathologie en fysiologie 20-09-2017
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 17-10-2017
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 14-11-2017
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 21-11-2017
E-learning: Medicatie en valrisico 05-12-2017
Hartfalen op tijd signaleren 06-12-2017
Nursing 2018-1 Rectumcarcinoom 13-01-2018
Herhalingsles E.H.B.O. gevorderden 13-02-2018
Omgaan met pijn bij kanker 21-03-2018
Ontlastingsincontinentie en beheer van de stoelgang 22-03-2018
Bestrijding van urineweginfecties 22-03-2018
TENA Huidverzorging-productinformatie 22-03-2018
Individuele Continentiezorg 22-03-2018
Nachtverzorging en Continentiezorg 22-03-2018
Verzorging van een PICC-lijn 02-04-2018
Gebruik van Salbutamol 02-04-2018
Bijwerkingen bij geneesmiddelen 02-04-2018
Gebruik van Fentanylpleisters 02-04-2018
Klinisch redeneren 02-04-2018
Presentatie Hygiëne, bacteriën en virussen 01-07-2018
E.H.B.O. voor gevorderden 13-09-2018
Tramadol 06-11-2018
Alcoholverslaving 06-11-2018
Observeren van urine 06-11-2018
Aanprikken poortkatheter 06-11-2018
Lymfoedeem 06-11-2018
E.H.B.O. voor gevorderden 05-02-2019
Dwarslaesie 08-02-2019
Delier, dementie en depressie 08-02-2019
E.H.B.O. voor gevorderden 29-10-2019
E.H.B.O. voor gevorderden 06-02-2020
Webinar Specialistische Reanimatie 25-05-2020
Module Corona en de Zorgprofessional 09-06-2020
E-learning Novell coronavirus (COVID-19) 09-06-2020
Dwarslaesie 04-05-2021
Obstipatie 04-05-2021
Benigne prostaathyperplasi 06-05-2021
Urineweginfecties 08-05-2021
Acute respiratoire insufficiëntie 10-05-2021
Covid-19 10-05-2021
Laxantia 11-05-2021
Decubitus 11-05-2021
Dexamethason 13-05-2021
Maagbloeding 13-05-2021
Atriumfibrilleren 13-05-2021
Webinar Pijn 11-09-2021
EHBO Herhalingsdag 25-09-2021
Maskerbeademing praktijk 06-10-2021
Airstacken praktijk 06-10-2021
Tracheostomale beademing 12-12-2021
   
   
   
 
2021 Paula Zorg aan huis

 

Etien.nl de webdesigner van Noord-Holland

naar boven