Waar kunt u meer informatie vinden?

Voor het aanvragen van een indicatie voor zorg op allerlei gebied bij het Centrum Indicatiestelling Zorg:
www.ciz.nl

Met de indicatie kunt u het persoonsgebonden budget (=PGB) aanvragen bij een zorgkantoor bij u in de buurt:
www.zorgkantoor.nl

Ondersteuning en informatie kunt u verkrijgen bij de Vereniging van persoonsgebonden budgethouders Per Saldo:
www.pgb.nl

Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap en/of autistische stoornis met een PGB:
www.naar-keuze.nl

Voor kinderen en jongeren met een beperking met een PGB:
www.pgb-vg.nl

Online uw PGB administratie overzichtelijk bijhouden:
www.epgb.nl

Alle informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen d.m.v. verschillende voorzieningen:
www.rechtopwmo.nl

V&VN Beroepsvereniging voor Verzorgenden en Verpleegkundigen:
www.venvn.nl